Sivuston käyttöehdot

Tämän sivuston on tuottanut sinulle Teekkariperinneseura Droit ry ("Droit"). Mikäli sinulla on kommentteja tai kysymyksiä, ota yhteyttä meihin palaute-sivun kautta tai kirjeitse:
Teekkariperinneseura Droit ry
Oulun yliopisto
90014 OULUN YLIOPISTO

Olet tervetullut käyttämään www.saunatilat.fi ja www.oulunjuhlatilat.fi sivustoja ("Sivusto") alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin.

Käyttöehdot

Käyttääksesi Sivustoa sinun tulee hyväksyä nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Sivustoa.

Droitilla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain. Näet Käyttöehtojen viimeisimmän version osoitteessa http://www.saunatilat.fi/terms_of_service/ .

Tämän Sivuston (tai minkä tahansa muun Droitin sivuston) Käyttöehtojen muutosten jälkeen jatkunut käyttö osoittaa, että olet hyväksynyt muutetut Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy jotain Käyttöehtoihin tehtyä muutosta, sinun tulee välittömästi lopettaa Droitin sivustojen käyttäminen.

Sivusto on suunnattu ensisijaisesti käytettäväksi Suomessa. Sivuston käyttö on sallittu Euroopan Unioniin kuuluvista maista. The Website is designed to be used primarily from Finland. The use of the Website is allowed from countries of European Union.

Sisällön paikkansapitävyys

Droit pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta Droit ei anna mitään takuita (nimenomaista, epäsuoria tai muita) Sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.

Kaikki sivustolla esitetyt tiedot (mukaanlukien hintatiedot) ovat suuntaa-antavia ja tilojen vuokraajien itsensä antamia tai muuten tilasta löydettyjä tietoja, eivätkä ne ole Droitia tai tilan vuokraajaa sitovia.

Droitilla on oikeus poistaa Sivustolta aineistoa oman harkintansa mukaan ja siitä etukäteen ilmoittamatta.

Immateriaalioikeudet

Sivusto ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla. Sivusto sisältää Droitin omistamaa sekä ulkopuolisten osapuolten Droitille lisensoimaa sisältöä.

Lähettämällä aineistoa Sivustolle tai sen kautta myönnät Droitille rajoittamattoman ja tekijänoikeusmaksuttoman oikeuden toisintaa, sovittaa ja julkaista kyseistä aineistoa Sivustolla.

Mikäli haluat saada luvan toisintaa tai julkaista jotain Sivustolla esiintyvää materiaalia, pyydämme ottamaan yhteyttä meihin palaute-lomakkeen kautta.

Linkitys

Droit saattaa ajoittain sisällyttää Sivustoon linkkejä muihin sivustoihin tai lähteisiin, joita hoitavat muut tahot kuin Droit. Nämä linkit on annettu käyttäjien mukavuutta varten, eikä Droit ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta, eikä ota eikä hyväksy vastuuta tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, eikä Droitilla ole mitään vastuuta eikä valvontaa ulkopuolisten sivustojen hoitajien yksityisyydensuojaperiaatteista (mikäli sellaisia on).

Suosittelemme tarkastamaan näiden ulkopuolisten sivustojen käyttöehdot ja yksityisyydensuojaperiaatteet ennen sivustojen avaamista ja käyttämistä.

Vastuunrajoitus

Internet on luonteeltaan epäluotettava tiedotusväline. Sen vuoksi hyväksyt sen, että tämä Sivusto tarjotaan sellaisena kuin se on ja siten kuin se on saatavilla.

Droit pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Sivusto toimii asianmukaisesti kaikkina aikoina, mutta Droit ei takaa, että tämä Sivusto tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön, että virheet korjataan tai että tämä Sivusto tai palvelin, joka saattaa sen käytettäväksi, ovat vapaita tietokoneviruksista tai ohjelmavirheistä tai muista vioista.

Yksityisyyden suoja

Droitin verkkosivujen käyttö ei vaadi käyttäjältään rekisteröitymistä. Saunatilan ilmiannon, kommentoinnin tai palautteen antamisen yhteydessä pyydämme palautteen antajan yhteystiedot. Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista, mutta yhteystiedot kysymällä pyrimme varmistamaan annettujen tietojen paikkansapitävyyden ja palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Yhteystietoja ei kuitenkaan tallenneta, säilytetä eikä niistä pidetä rekisteriä. Tilojen yhteydessä olevista henkilö- ja yhteystiedoista, liittyen sauna- tai muun tilan vuokraukseen, ei pidetä rekisteriä.

Seuraamme verkkosivun käyttäjämäärää.

Henkilötietolain mukaan verkkosivun käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu. Samoin henkilötietolain mukaan verkkosivun käyttäjä voi kieltää häntä koskevien tietojen käytön ilmoittamalla asiasta sivuston pitäjille. Näitä henkilötietolain tarkoittamia tarkastuspyyntöä ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina alla olevaan osoitteeseen.

Teekkariperinneseura Droit ry
Oulun yliopisto
90014 OULUN YLIOPISTO

Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä tulkintaan Suomen lain mukaisesti. Hyväksymällä näiden Käyttöehtojen noudattamisen, alistut peruuttamattomasti Suomen tuomioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan.